Thang nhôm gấp

Tháng Sáu 29, 2017
thang nhôm xếp 4 khúc

Thang nhôm xếp 4 khúc Nikawa NKG-44

Giới thiệu thang nhôm xếp Nikawa NKG-44: Thang nhôm xếp Nikawa NKG-44 là một thang nhôm linh hoạt được thiết kế bởi Nikawa để sử dụng […]
Tháng Sáu 6, 2017
Thang nhôm gấp 4 đoạn Nikita

Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita TG47

Mô tả thang nhôm gấp 4 đoạn Nikita TG47: Đây là mẫu thang nhôm gấp cao cấp được ứng dụng tốt nhất thuộc dòng TG do hãng thang […]